Categorie:
Voorrangsborden (Serie B)

Geef de betekenis van onderstaand verkeersbord:

Fout

Klik op het scherm om verder te gaan

Het juiste antwoord is:Fietsers mogen de in artikel 61 bedoelde driekleurige verkeerslichten voorbijrijden om rechtdoor te rijden, wanneer het verkeerslicht op rood of oranjegeel staat, op voorwaarde dat zij hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare weg of op de rijbaan vanaf het rode of oranjegele licht